Det är värt att mala bönor o brygga i ex. Mokabryggare