Han slipar knivar han slipar saxar han slipar solsken och dagligt bröd